Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH thiết bị y tế  Heilongjiang Dear đã được thay đổi để chia sẻ hệ thống doanh nghiệp ngoài nhà nước vào năm 1997, và trước đây của nó là trạm nước Giai Mộc Tư dược máy nhà máy được thành lập vào năm 1971. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp kỹ thuật cao mới của tỉnh Hắc Long Giang, và nó là Trung Quốc dược trang bị Guild trợ lý quản lý doanh nghiệp

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật